AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 56p7 Označení: Čísla předchozích projektů: ( 53p18, 50p10, 47p14 )
Název projektu:Literarische Sommerschule: Entwicklung der Sprachkompetenz im Bereich der literarischen Übersetzung
Druh projektu:Summerschool
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Kuklová Michaela, Mag. Schwärzler Manuela, Mag.
Vzdělávací instituce:Universität WienOstravská univerzita v Ostravě
Fakulta:Filozofická fakulta
Ústav/katedra:Institut für SlawistikKatedra germanistiky
E-mail:m.kuklova@email.czmanuela.schwarzler@@osu.cz
Tel.:+431-4277-42801, +420-777 602 483+420-597 091 915
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
07/04/2010 - 07/31/2010
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2010
2010
Požadované částky:
2,475
295,962
Schválené částky:
1,945
258,000
Skutečné výdaje:
1,945
258,000
Zůstatek:
0
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
1
    11
Počet účastníků z ČR:
1
    11
Celkové ukončení projektu:
          11/17/2010


File Attachment Icon
56p7_Abschlussbericht.doc