AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 73p3 Označení: Čísla předchozích projektů: ---
Název projektu:Zeitreise: Kulturelle Epochen in Mähren und Ostböhmen
Druh projektu:Odborná exkurze pro studenty
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Deutschmann Peter, Univ.-Prof. Mag. Dr.Komendová Jitka, Doc. Mgr. Ph.D.
Vzdělávací instituce:Universität SalzburgUniverzita Palackého v Olomouci
Fakulta:Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche FakultätFilozofická fakulta
Ústav/katedra:SlawistikKatedra slavistiky
E-mail:peter.deutschmann@sbg.ac.atjitka.komendova@upol.cz
Tel.:+43 662 8044-4502+420 585 633 383
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
10/01/2015 - 10/31/2015
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2015
2015
Požadované částky:
1,842
167,674
Schválené částky:
1,842
168,000
Skutečné výdaje:
1,842
139,479
Zůstatek:
0
28,521

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
2
    17
Počet účastníků z ČR:
2
Celkové ukončení projektu:
          11/30/2015


File Attachment Icon
73p3_Programm_Exkursion.docx
File Attachment Icon
73p3-Abschlussbericht.docx