AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 76p5 Označení: Čísla předchozích projektů: (73p17)
Název projektu:Characterization of hydrogels systems by advanced macro-rheological, micro-rheological and spectroscopic techniques
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:Es wurde nur ein einmonatiges Stipendienaufenthalt bewilligt.
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Kráčalík Milan, Ing. Ph.D.Pekař Miloslav, Prof. Ing., CSc.
Vzdělávací instituce:Universität LinzVysoké učení technické v Brně
Fakulta:Faculty of Engineering and Natural SciencesFakulta chemická
Ústav/katedra:Institute of Polymer ScienceCentrum materiálového výzkumu
E-mail:Milan.Kracalik@jku.atpekar@fch.vutbr.cz
Tel.:+43 732 2468 7113+420 54114 9330
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
06/15/2016 - 03/31/2017
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2016/17
2016
2017
Požadované částky:
4,710
54,240
20,340
Schválené částky:
3,770
54,300
20,400
Skutečné výdaje:
3,670
54,300
20,400
Zůstatek:
100
0
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
1
    1
Počet účastníků z ČR:
2
    1
Celkové ukončení projektu:
          06/07/2017


File Attachment Icon
76p5_Report.pdf