AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 62p6 Označení: Čísla předchozích projektů: ---
Název projektu:Literatur übersetzen - eine Herausforderung. Ausgewählte Genres zur Vertiefung der translatologischen Kompetenzen im Rahmen des Translationsstudiums in Ostrava und Wien - Vernetzung der Studierenden beider Institute
Druh projektu:Pedagogická spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Kuklová Michaela, Mag. Pišl Milan, Mag. PhD
Vzdělávací instituce:Universität WienOstravská univerzita v Ostravě
Fakulta:Filozofická fakulta
Ústav/katedra:Zentrum für TranslationswissenschaftKatedra germanistiky
E-mail:m.kuklova@email.czmilan.pisl@osu.cz
Tel.:+43/1/4277/42801, +420 777 602 483+420 59709 1915
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
11/01/2011 - 05/31/2012
Prodloužení do:
12/31/2012
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2011/12
2011
2012
Požadované částky:
1,441
10,560
26,190
Schválené částky:
1,441
11,000
26,000
Skutečné výdaje:
1,441
11,000
26,000
Zůstatek:
0
0
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
2
    10
Počet účastníků z ČR:
    10
Celkové ukončení projektu:
          03/15/2013


File Attachment Icon
62p6-Závěrečná zpráva-cj.doc
File Attachment Icon
Abschlussbericht 62p6.doc