AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 64p8 Označení: Čísla předchozích projektů: ---
Název projektu:Aktuelle nachhaltige und energieeffiziente Stadtentwicklung in Brno und Graz
Druh projektu:Pedagogická spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:Die Kosten werden nur für das Jahr 2012 bewilligt.
Um die Mittel für das Jahr 2013 zu gewinnen, muss man einen neuen Antrag mit ausführlicherem Programmm der Exkursionen nach einzelnen Tagen und mit niedrigeren Kosten für Unterkunft der Studierenden in Brünn zum 15. 9. 2012 einreichen.
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Zancanella Johann, Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Vzdělávací instituce:Technische Universität GrazVysoké učení technické v Brně
Fakulta:Fakultät für ArchitekturFakulta architektury
Ústav/katedra:Institut für StädtenbauÚstav navrhování 5
E-mail:zancanella@tugraz.athavlis@fa.vutbr.cz
Tel.:0043 (316) 873 6284+420-541 146 690
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
10/01/2012 - 12/31/2012
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2012/13
2012
2013
Požadované částky:
5,937
7,500
136,535
Schválené částky:
483
8,000
0
Skutečné výdaje:
483
8,000
Zůstatek:
0
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
3
Počet účastníků z ČR:
Celkové ukončení projektu:
          02/20/2013


File Attachment Icon
64p8-Bericht.doc
File Attachment Icon
64p8-ZPRÁVA.doc