AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 74p5 Označení: Čísla předchozích projektů: [ 73p13 ]
Název projektu:Soil/Rock and Warer and Processes in the Earth Core (SWAP-1)
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Loiskandl Willibald, Univ. Prof. Dipl.-Ing. Matula Svatopluk, Prof. Ing. CSc.
Vzdělávací instituce:Universität für Bodenkultur WienČeská zemědělská univerzita v Praze
Fakulta:Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Ústav/katedra:Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaftkatedra vodních zdrojů
E-mail:willibald.loiskandl@boku.ac.atmatula@af.czu.cz
Tel.:+431476545451+420 224 384 636
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
10/15/2015 - 06/30/2016
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2015/16
2015
2016
Požadované částky:
10,177
99,700
102,200
Schválené částky:
2,437
27,100
24,400
Skutečné výdaje:
2,046
27,100
24,400
Zůstatek:
391
0
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
3
    10
Počet účastníků z ČR:
3
    10
Celkové ukončení projektu:
          07/22/2016


File Attachment Icon
74p5_Excursion GuideAktion2016.pdf
File Attachment Icon
74p5_ExcursionSuchdol-Káraný2016.pdf
File Attachment Icon
74p5_Final Report.pdf