AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 68p9 Označení: Čísla předchozích projektů: [ 67p11 ]
Název projektu:Contextual Mobile Interaction
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:Das Projekt wurde am 3. 10. 2014 unrealisiert storniert.
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Grill Thomas, Dr. Slavík Pavel, Prof. Ing. CSc.
Vzdělávací instituce:Universität SalzburgČeské vysoké učení technické v Praze
Fakulta:ICT&S CenterFakulta elektrotechnická
Ústav/katedra:Katedra počítačové grafiky a interakce
E-mail:thomas.grill@sbg.ac.atslavik@fel.cvut.cz
Tel.:+43 662 8044 4817+420224357617
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
10/15/2013 - 10/14/2014
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2013/14
2013
2014
Požadované částky:
3,150
25,000
45,000
Schválené částky:
3,150
25,000
45,000
Skutečné výdaje:
0
0
0
Zůstatek:
3,150
25,000
45,000

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
Počet účastníků z ČR:
Celkové ukončení projektu:
          12/02/2014