AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 58p18 Označení: Čísla předchozích projektů: ---
Název projektu:Ein schöpferisches Treffen dreier Kulturen in Wien
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:Die bewilligten Mittel fürs Jahr 2011 werden nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ein aussagender Zwischenbericht über die Realisation des Projektes im Jahre 2010 bis 31.12.2010 zugesandt wird. Es wird ersucht bei der Realisation des Projektes die Förderung durch die AKTION Österreich - Tschechien entsprechend kund zu machen, z.B. durch Plakate der AKTION.
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Krassnigg Anna Maria, Mag.Spitzbardt Wolfgang, doc.
Vzdělávací instituce:Universität für Musik und darstellende Kunst WienJanáčkova akademie múzických umění v Brně
Fakulta:Divadelní fakulta
Ústav/katedra:Max-Reinhardt Seminar
E-mail:amk@salon5.atvytmarec@centrum.cz
Tel.:+43-69910 369 190+420-736 418 396
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
09/01/2010 - 08/31/2011
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2010
2011
2010
2011
Požadované částky:
4,814
4,723
59,928
80,071
Schválené částky:
3,374
3,853
60,000
77,000
Skutečné výdaje:
3,330
3,269
60,000
77,000
Zůstatek:
44
584
0
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
1
Počet účastníků z ČR:
5
    23
Celkové ukončení projektu:
          11/16/2011


File Attachment Icon
58p18-Zwischenbericht-11Januar011_endgFassung.doc