AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 74p7 Označení: Čísla předchozích projektů: 70p8 + 2 Vorprojekte)
Název projektu:Influence of processing additives to the sensitivity of PLA degradation
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : zamítnuto
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Lucyshyn Thomas, Ass. Prof. Dr.Kalendová Alena, Ing. Ph.D.
Vzdělávací instituce:Montanuniversität LeobenUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta:Fakulta technologická
Ústav/katedra:Department Polymer Engineering and ScienceÚstav inženýrství polymerů
E-mail:thomas.lucyshyn@unileoben.ac.atkalendova@email.cz
Tel.:+4338424023510+420 576 031 301
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
01/01/2016 - 12/31/2016
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2016
2016
Požadované částky:
6,202
108,900
Schválené částky:
0
0
Skutečné výdaje:
Zůstatek:

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
Počet účastníků z ČR:
Celkové ukončení projektu: