AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 61p13 Označení: Čísla předchozích projektů: ( 58p16 )
Název projektu:Die Ausgabe des Sammelbandes aus der Doktorandenkonferenz der Mikro und Makrohistorie
Druh projektu:Publikace
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Štefanová Dana, Univ.-Ass. Univ.-Doz. Dr.Hrubá Michaela, doc. PhDr. Ph.D.
Vzdělávací instituce:Universität WienUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta:Filozofická fakulta
Ústav/katedra:Institut für GeschichteKatedra historie
E-mail:dana.stefanova@univie.ac.atmichaela.hruba@ujep.cz
Tel.:+49-30-897 34 927+420-475 283 294
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
06/15/2011 - 11/30/2011
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2011/12
2011
2012
Požadované částky:
0
30,000
0
Schválené částky:
0
30,000
Skutečné výdaje:
30,000
Zůstatek:
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
Počet účastníků z ČR:
1
Celkové ukončení projektu:
          02/01/2012


File Attachment Icon
61p13 - Der Buchumschlag.pdf
File Attachment Icon
61p13 Liste der Beiträge.doc
File Attachment Icon
61p13 - Abschlussberichte des Projektes - II.pdf