AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 71p1 Označení: Čísla předchozích projektů:
Název projektu:Simultan: Erzählungen Ingeborg Bachmanns im Kontext des Gesamtwerkes und der Entstehungszeit. Workshop und Tagung der Universitäten Wien und České Budějovice
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Millner Alexandra, Mag. Dr. Pfeiferová Dana, doc. PaedDr., Ph.D.
Vzdělávací instituce:Universität WienJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta:Philologisch-Kulturwissenschaftliche FakultätFilozofická fakulta
Ústav/katedra:Institut für Germanistik Ústav česko-německých areálových studií a germanistky
E-mail:alexandra.millner@univie.ac.atdana.pfeiferova@gmail.com
Tel.:+43 1 4277 42195+420 728 130 382
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
12/01/2014 - 12/15/2014
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2014
2014
Požadované částky:
998
41,372
Schválené částky:
998
42,000
Skutečné výdaje:
636
41,356
Zůstatek:
362
644

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
2
    14
Počet účastníků z ČR:
3
    13
Celkové ukončení projektu:
          03/31/2015


File Attachment Icon
71p1-Bachmann_Abschlussbericht.doc
File Attachment Icon
71p1-Bachmann_Programm.docx