AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 62p9 Označení: Čísla předchozích projektů: ---
Název projektu:Novel scaffolds of protein kinase inhibitors
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Holzer Wolfgang, ao. Univ.-Prof. Dr. techn. Dipl.-Ing. Kryštof Vladimír, Doc. RNDr. Ph.D.
Vzdělávací instituce:Universität WienUniverzita Palackého v Olomouci
Fakulta:
Fakultät für Lebenswissenschaften
Přírodovědecká fakulta
Ústav/katedra:Department für Arznei- und NaturstoffsyntheseLaboratoř růstových regulátorů
E-mail:wolfgang.holzer@univie.ac.atvladimir.krystof@upol.cz
Tel.:+43-1-4277-55623+420585634854
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
01/01/2012 - 12/31/2012
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2011/12
2011
2012
Požadované částky:
4,810
0
81,500
Schválené částky:
4,810
82,000
Skutečné výdaje:
3,994
47,285
Zůstatek:
816
34,715

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
1
Počet účastníků z ČR:
3
Celkové ukončení projektu:
          02/07/2013


File Attachment Icon
62p9-Bericht.pdf
File Attachment Icon
62p9_Artikel.pdf