AKTION Österreich - Tschechische Republik
Vorherige Nächste
Beurt.Projektnum.Antragsteller Bildungsinst.ÖsterreichAntragsteller Bildungsinst.Tschechien
Show details for abgabg
Hide details for bewbew
bew88p1Krššák Martin
Medizinische Universität Wien
Jirák Daniel
Univerzita Karlova v Praze
bew88p2Brandt Sigrid
Universität Salzburg
Látal Hynek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
bew88p3Klik Andreas
Universität für Bodenkultur Wien
Dostál Tomáš
České vysoké učení technické v Praze
bew88p4Eberherr Helga
FH Campus Wien
Dořičáková Šárka
Ostravská univerzita v Ostravě
bew88p5Fafilek Günter
Technische Universität Wien
Krýsa Josef
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
bew87p1Hölbling Daniel
Universität Salzburg
Emmer Adam
Univerzita Karlova,
bew87p2Pehm Georg
Fachhochschule Burgenland GmbH
Žmudová Štěpánka
Univerzita Karlova
bew87p3Salmhoferová Naděžda
Universität Wien
Kusová Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
bew87p5Stütz Roswitha
Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Junge Martin
Jihočeská univerzita
bew87p6Heintel Martin
Universität Wien
Jeřábek Milan
Masarykova univerzita
bew87p7
Hausenblas Erika
Montanuniversität Leoben
Mukherjee Debangana
Masarykova univerzita
bew87p8Dvorecký Michal
Universität Wien
Janíková Věra
Masarykova univerzita
bew87p10Salmhoferová Naděžda
Universität Wien
Gejgušová Ivana
Ostravská univerzita v Ostravě
bew87p11Kuklová Michaela
Universität Wien
Pišl Milan
Ostravská univerzita v Ostravě
bew87p12Baldwin Alexandra
FH Burgenland
Hinčica Vít
Vysoká škola ekonomická v Praze
bew87p13Obersteiner Gudrun
Universität für Bodenkultur Wien
Sadílek Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze
bew87p14Meier Jörg
Pädagogische Hochschule Tirol
Schuppener Georg
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
bew87p15Ajanovic Amela
Technische Universität Wien
Jílková Jiřina
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
bew87p16Grall Günther
Fachhochschule Salzburg GmbH
Křenek
Vysoké učení technické v Brně
bew87p17Dillinger Thomas
Technische Universität Wien
Havliš Karel
Vysoké učení technické v Brně
bew87p18Fafilek Günter
Technische Universität Wien
Sedlaříková Marie
Vysoké učení technické v Brně
bew87p19Eitzinger Josef
BOKU Wien
Fischer Milan
Mendlova univerzita v Brně
bew87p20Schicker Stephan
Pädagogische Hochschule Steiermark
Ehrenmüller Jürgen
Západočeská univerzita v Plzni
bew87p21Schicker Stephan
Pädagogische Hochschule Steiermark
Ehrenmüller Jürgen
Západočeská univerzita v Plzni
bew86p1Millner Alexandra
Universität Wien
Pfeiferová Dana
Západočeská univerzita v Plzni
bew85p1Ajanovic Amela
Technische Universität Wien
Jílková Jiřina
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
bew85p3Hausenblas Erika
Montanuniversität Leoben
Mukherjee Debangana
Masarykova univerzita
bew85p4Dvorecký Michal
Universität Wien
Hradílková Helena
Masarykova univerzita