AKTION Österreich - Tschechische Republik
Vorherige Nächste
Projektnum.Beurt.Antragsteller Bildungsinst. ÖsterreichAntragsteller Bildungsinst. Tschechien
Show details for 8484
Show details for 8383
Show details for 8282
Show details for 8181
Show details for 8080
Show details for 7979
Show details for 7878
Show details for 7777
Show details for 7676
Hide details for 7575
75p1
bewSodeyfi Hana
Universität Wien
Kusová Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
75p2bewPehm Georg
Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH
Žmudová Štěpánka
Univerzita Karlova v Praze
75p3bewHaas Reinhard
Technische Universität Wien
Koutský Jaroslav
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
75p4bewWagner Erika M.
Universität Linz
Damohorský Milan
Univerzita Karlova v Praze
75p5abgMatthes Jörg
Universität Wien
Němcová Tejkalová Alice
Univerzita Karlova v Praze
75p6bewSodeyfi Hana
Universität Wien
Gejgušová Ivana
Ostravská univerzita v Ostravě
75p7bewStehlík Milan
Universität Linz
Paseka Jan
Masarykova univerzita
75p8bewKlik Andreas
Universität für Bodenkultur Wien
Dostál Tomáš
České vysoké učení technické v Praze
75p9bewKrššák Martin
Medizinische Universität Wien
Jirák Daniel
Univerzita Karlova v Praze
75p10bewMillner Alexandra
Universität Wien
Pfeiferová Dana
Západočeská univerzita v Plzni
75p11bewLänger Helmut
Technische Universität Wien
Halaš Radomír
Univerzita Palackého v Olomouci
75p12abgStrutzenberger Gerda
Universität Salzburg
Farana Roman
Ostravská univerzita v Ostravě
75p13bewVetter Eva
Universität Wien
Janík Tomáš
Masarykova univerzita
75p14bewBiedermann Bernadette
Universität Graz
Mrázová Lenka
Masarykova univerzita
75p15bewFaistauer Renate
Universität Wien
Janíková Věra
Masarykova univerzita
75p16abgTurk Herwig
Universität für angewandte Kunst Wien
Helia DeFelice Jennifer
Vysoké učení technické v Brně
75p17zurLaštovka Ondřej
Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Marchl Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
75p18zurLaštovka Ondřej
Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Marchl Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
75p19bewGüttel Wolfgang H.
Universität Linz
Stellner František
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Show details for 7474