AKTION Česká republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Evidenční list projektu
Číslo projektu: 55p1 Označení: Čísla předchozích projektů: ---
Název projektu:Rekonstruktionen - im Feld der Architektur, Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen und medialen Raum
Druh projektu:Vědecká spolupráce
Posouzení : schváleno
Poznámka:
_____________________________________________________________________________________________________________________
RakouskoČeská republika
Předkladatel: Zobernig Heimo, Mag. Univ.-Prof.Ševčík Jiří, p.h., CSc.
Vzdělávací instituce:Akademie der bildenden Künste WienAkademie výtvarných umění v Praze
Fakulta:
Ústav/katedra:Institut für bildende Kunst, Textuelle Bildhauerei
E-mail:s.bader@akbid.ac.atvvp@avu.cz
Tel.:+431-58816-7214+420-220 408 205
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trvání projektu od do:
12/01/2009 - 12/01/2010
Prodloužení do:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Euro
Rok
2009/10
2009
2010
Požadované částky:
14,148
47,640
316,458
Schválené částky:
8,874
18,000
162,000
Skutečné výdaje:
8,874
18,000
162,000
Zůstatek:
0
0
0

_____________________________________________________________________________________________________________________
Zaměstnanci
Studenti
Počet účastníků z Rakouska:
2
    17
Počet účastníků z ČR:
3
    26
Celkové ukončení projektu:
          02/02/2011


File Attachment Icon
55p1-Bericht-aj.docx